Loading...

Sunday, October 27, 2019

ห้ามพลาด เตรียมตัว 28 ตุลาคมนี้ เป็นวันขอเงินพระจันทร์
ห้ามพลาดเด็ดขาด 1 เดือนมีแค่ครั้งเดียว!!!! สายๆวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็น วันขอเงินพระจันทร์ ซึ่งโบราณเชื่อว่าเป็น วันขอพรจากฟ้า แล้วหากไหว้ขอเงินพระจันทร์ในวันนี้จะส่งผลให้มีโชคลาภเงินทอง สมปรารถนา ความเชื่อเรื่อง วันขอเงินพระจันทร์ นั้นมีมาแต่โบราณกาล ในทางโหราศาสตร์เชื่อว่า เป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรทับกันสนิท แล้วดูเหมือนในเดือนนี้จะตรงกับ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12) ปีกุน) เวลา 10.38 น. วิธีขอเงินจันทร์ที่ถูกต้อง ตามความเชื่อนี้ 1. ตอนเช้าทำบุญ ใส่บาตร 2. เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท เก็บใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้หน้าพระพุทธรูปหรือในห้องพระที่บ้าน โดยห้ามใช้เงินจำนวนดังกล่าวอย่างเด็ดขาด พร้อมแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ใส่ซองเพื่อพกติดตัว 3. อย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด 4. กราบขอพรจากพ่อแม่ 5. สวด คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม
ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)
คำอาราธนาศีล 5 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ไตรสรณคมณ์พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ศีล 5 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
บทสวด ชุมนุมเทวดา “สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”
4. จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า…“ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต …
5. นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญหรือบริจาคตามที่สะดวก เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ , ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้น แล้วนี่ก็เป็นความเชื่อเรื่องของเงินพระจันทร์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี่ หากคุณไม่รู้จักการเก็บเงินออม และ ความขยัน มันก็จะเป็นแค่เพียงความเชื่อเท่านั่นนะคะ ทางดีคือทำตามความเชื่อนี่สิ และ ขยัน อดออม เชื่อว่าทุกคนจะมีกิน มีใช้ ถึงขั้นอาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้นะ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

20190802 Infront new excavat

ชมบ้าน เเม่สิตางค์ บัวทอง อีกหนึ่งเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ที่เรียกได้ว่าดังมากเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เเม่สิตางศุ์ บัวทอง เน็ต...